Ако вие имате онлайн магазин и сте си определили месечна сума, която да изразходвате за реклама – спрете това веднага. Защо ли?

Много просто –

този подход се прилага при брандовете, което отделят от печалбата си определена сума за реклама за бранда си. Те не искат да изразходят повече, защото не могат да отчетат колко са продажбите от тази реклама.

Така ли е при вашия онлайн магазин? Не, нали!? Вие можете проверите дадената вчера сума за реклама във Facebook (примерно) какви приходи е донесла и да решите дали това е ефективно. Ако не е ОК намалете сумата и прегледайте рекламите си, явно имат нужда от оптимизиране. Ако е ОК, увеличавайте и увеличавайте и никакъв бюджет не бива да ви спира.

Много лесно, нали?

Ами да, принципно е така, но оптимизацията на рекламите при големи разходи е страшно важно нещо. Никой не иска да установи след време, че е можел да спести по 5000 – 10000 лв на месец за последната година.

При почти всички магазини, които одитираме, се оказва, че може да се оптимизират поне 20% от направените разходи. Или пиксела на сайта не е конфигуриран така, че да дава пълната информация за посетителите. Или няма добре направени кампании срещу изоставени колички. Или пък не се използват имейлите на клиентите за създаване на аудитория и lookalike на нея. Сложни неща за специалисти.

Но да се върнем на бюджета.

Той по принцип е ограничение. При онлайн магазините – ако рекламата е ефективна, то тя трябва да бъде увеличавана. Големите компании, рекламиращи бранд, трябва да имат на разположение средства, които да инвестират в рекламните си кампании. При магазините Facebook и Google може да вземат пари от картата ви след като сте си получили парите от куриера. На практика те кредитират рекламата Ви.

Излиза, че основното за успеха на продажбите е да имате ефективна реклама. Вашата ефективна ли е? Искате ли да проверим? Отнема 3-4 дни и след това ще знаете какво трябва да се направи, за да е оптимална.